لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.
همراه سلامت و درمان کشور
Your Advanced Healthcare Partner
تهران، خیابان آرژانتین
بلوار الوند، خ35، پلاک8
No8 , 35th St. , Alvand Blv.
Argentina St. , Tehran
واحد فروش :
88651948-9 021
Sales Deptartment :
88651948-9 021
شنبه - چهارشنبه : 8:30 - 16:30
پنجشنبه : 8:30 - 12:30
Saturday - Wednesday : 8:30 - 16:30
Thursday : 8:30 - 12:30

DRX-Ascend System

DRX-Ascend

CARESTREAM DRX-Ascend System

High Performance. High Quality. Exceptional Value.

The CARESTREAM DRX-Ascend has just the right option to meet your most pressing needs in the present, with a clear upgrade path for the future. All at a remarkably economical price. Whatever your starting point, your Ascend solution will deliver superb performance and a system that will grow along with you.

 • Analog or digital
 • Floor-mount or ceiling-mount tube
 • Range of table options
 • An optional portable, wireless DRX detector
 • TechVision technology
 • Optional autotracking feature available

DRX-Ascend Brochure Family of DRX Rooms brochure

Exceptional value, high quality performance for high patient volumes.

Broad Versatility                                          

 • System can be configured as analog or digital with a tube stand (either floor or ceiling), table, wallstand and accessories to match your budget and workflow needs
 • Elevating Float-Top Table has a weight capacity of up to 650 lbs and accommodates patient types ranging from pediatrics to adults and wheelchair patients
 • Image with the wall stand, table or tabletop for single or dual detector scenarios
 • Share DRX wireless detectors with other DRX systems

Freedom of Movement                                

 • Autotracking features allows floor and ceiling tube stand to track with the table or wall stand in the Z axis allowing enhanced workflow and for the technologist to stay by the patients side
 • Simplify weight-bearing, cross-table and off-table studies with generous range of motion
 • Control tube stand positioning with fingertip switches on operator hand control
 • Release all tube stand locks for multi-directional adjustments with a single switch
 • Assure complete radiographic coverage with expansive longitudinal and transverse travel, column rotation, tube angulation and trunnion rotation

Technologist Productivity                          

 • Vertical wall stand includes ergonomically designed EZ-Glide hand control to allow operator image receptor adjustment from comfortable standing position
 • Rotating detector tray for table and wall stand allows for quick and controlled manual portrait/landscape rotation of the DRX detector without lifting it out of the tray
 • TechVision™ technology allows the technologist to stay close to the patient during exams with a multi-color touch screen on the tube stand for generator control and image preview within the exam room
 • Hardware and software options boost facility workflow